بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

این اطلاعات شامل خواروبار فروشی های کشور به تفکیک هر شهر میباشد.

اطلاعات کاملا بروز میباشد ونسخه ۱۳۹۶ است.

برای خرید اینجا کلیک کنید

شامل آدرس دقیق – شماره تلفن همراه و ثابت – نام مدیر – نام واحد صنفی.

اطلاعات خوار وبار فروشان کشور

اطلاعات خوار وبار فروشان کشور